Grunnmurspapp

Grunnmurspapp
179,25

Grunnmurspappen er en fuktbeskyttelse som skal brukes i overgangen mellom tre og betong. Den plasseres mellom en bygnings grunnmur og sviller, det vil si den lekten som ligger nærmest grunnmuren som bjelkelag og vegger som monteres i den. Grunnmurspappen forhindrer at fukt går fra grunnmuren og opp i svillen. Grunnmurspappen legges ut på grunnmuren og festes ved at svillen plasseren oppå og spikres, skrus eller boltes fast.

Byggmax