Bygg i vei for alt under 50kvm

Nesten alle bygg som ikke skal brukes til varig opphold som er under 50kvm og under 4 meter høye er det bare å bygge. Merk at andre regler kan gjelde i visse nabolag, og du må ta hensyn til naboer. Men det er ikke nødvendig å søke til kommunen på forhånd.

Dette vil si at de fleste boder, garasjer, uthus, lekehus osv bare kan bygges. Bygg som brukes til varig opphold må du fortsatt søke til kommunen om, da mye strengere regler gjelder for slike bygg.

Selv om du ikke trenger å søke på forhånd så må du melde fra til kommunen når bygget er ferdig. Dette er for at de skal kunne oppdatere kartene sine og ha en viss kontroll på hva som bygges. Det er også ikke bare rett fram å bygge over underjordiske rør og ledninger, eller rett ved grensa til naboen.

 

Også lettere å bygge tilbygg og verandaer

Man kan nå i utgangspunktet bygge tilbygg og verandaer på under 15kvm uten å måtte søke. Det gjelder fortsatt en del regler med hvor nærme du kan bygge mot naboen, og du må tenke på innsyn osv.

Se mer utfyllende info på Smarte Penger.